Naše nabídka firemní výuky zaručuje:

• komplexní řešení jazykové výuky v rámci celé ČR
• zpracování studijních plánů na základě potřeb a cílů firmy
• navrhnutí vhodného motivačního programu
• monitoring pokroku a docházky
• časovou flexibilitu a cenovou přístupnost
• vstupní jazykový audit zdarma
• dojíždění lektorů do firem
• čas výuky vždy podřízený potřebám klienta
• dílčí a závěrečné testování pokroku
• zahájení studia kdykoli během roku

Naše ceny zahrnují:

jazykový audit

- vstupní písemné testy pro všechny studenty
- vyhodnocení testů, doporučení vhodné úrovně kurzu
- u skupinových kurzů návrh rozdělení do odpovídajících skupin

vypracování učebního programu a zvolení ideálního tempa výuky

- cíl a náplň kurzu, doporučení vhodných studijních materiálů
- doporučení frekvence a minimální délky trvání pro zvládnutí dané jazykové úrovně
- možnost úpravy učebního programu a tempa výuky
- konzultace a případná úprava výuky tak, aby odpovídala potřebám firmy (studentů)

výuku přímo u vás ve firmě / v kanceláři

- lektor dojíždí k Vám, zaměstnanci nejsou unaveni cestováním a ušetří tím čas, který mohou věnovat pracovní     činnosti ve firmě

kontrolu lektorů

- kontrola ze strany agentury
- kontrola ze strany studentů - dotazníky spokojenosti

kvartální testování studentů

- testy slouží k tomu, aby si studenti ověřili zvládnutí probrané látky, a současně jsou kontrolou pro zaměstnavatele

Kontaktní Informace

V případě zájmu využijte naše kontaktní informace

Addresa: Bohumín
Mobil: +420 608 761 068
Skype:ajako11
E-mail: ajako-lipovska@seznam.cz